Ya Gotta Ricotta

cwpress

Ricotta_s

maybe yinz gotta regatta but its little italy days now so ya definitely gotta ricotta. 

ya gotta. 

Printed on Next Level unisex - 100% ringspun cotton.